CREDITOR sp. z o.o.
Siedziba:        31-479 Kraków
                    ul. Sabały 29                                                                       

Mapa:            mapa-lokalizacja

 

e-mail:
tel./fax:
tel./fax:

        biuro@cred.pl
        + 48 12 345 14 39
        + 48 12 350 44 14


Kapitał:
Rejestr:

KRS:
NIP:
NIP UE:
Regon:

       50.000 zł
       Wydział XI Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego
       dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
       0000307148
       9452103269
       PL9452103269
       120673335

Bank:            47 2130 0004 2001 0448 3103 0002

WIRTUALNE BIURO
www.ebiur.pl

FUNDUSZE UE
  Rafał Babula  
e-mail:
tel.:
r.babula@cred.pl
+48 509 253 929
 
FINANSOWANIE I KREDYTY
  Waldemar Mazur Mariusz Ekiert
e-mail:
tel.:
w.mazur@cred.pl
+48 510 788 617
m.ekiert@cred.pl                      +48 888 810 153
SPÓŁKI, ODDŁUŻANIE I WINDYKACJA
  Jacek Terczyński  
e-mail:
tel.:
j.terczynski@cred.pl
+48 791 791 455
 
NIERUCHOMOŚCI
  Krzysztof Babula

Paweł Dudzik

e-mail:
tel.:
k.babula@cred.pl
+48 509 254 930
p.dudzik@cred.pl                  +48 509 474 257