TRANSAKCJE INWESTYCYJNENIERUCHOMOŚCI


TRANSAKCJE INWESTYCYJNE

Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji inwestycyjnych:
- specjalizujemy się w sprzedaży i nabywaniu przedsiębiorstw, nieruchomości oraz zbywaniu i nabywaniu udziałów/akcji w spółkach,
- dofinansowujemy podmioty poprzez podwyższenia kapitału zakładowego,
- asystujemy w przygotowaniach i negocjacjach umów oraz prowadzimy czynności aż do zamknięcia całości transakcji związanego z podpisaniem stosownych dokumentów,
- wykonujemy kompleksowe analizy finansowo-prawne spółek, które mają na celu ocenę ryzyka prawnego wiążącego się z daną transakcją,
- doradzamy w projektach "greenfield", tj. organizacji i budowy nowego przedsiębiorstwa,
- asystujemy przy zbywaniu i nabywaniu udziałów/akcji, w szczególności przygotowujemy i negocjujemy stosowne umowy, reprezentujemy klienta przed sądem rejestrowym i organami podatkowymi,
- doradzamy przy podwyższaniu kapitału zakładowego pomagamy w wyborze najkorzystniejszej prawnie i finansowo opcji, przygotowujemy stosowne uchwały odpowiednich organów wewnętrznych przedsiębiorców oraz umowy i inne niezbędne dokumenty.