Creditor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest spółką handlową zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem spółkami prawa handlowego, także w sytuacjach kryzysowych oraz doradztwem prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa gospodarczego.

Specjalizujemy się w:
- doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i przedsiębiorstw osób fizycznych,
- zawiązywaniu nowych podmiotów prawa handlowego,
- obrocie udziałami / akcjami niepublicznych spółek kapitałowych, w tym kupujemy na własny rachunek zadłużone spółki,
- zarządzaniu kryzysowym w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- restrukturyzacjach przedsiębiorstw i zobowiązań,
- przekształceniach własnościowych,
- łączeniach i przejęciach spółek prawa handlowego (M&A),
- postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
- likwidacji spółek prawa handlowego.

Podejmujemy się zarządzania spółkami prawa handlowego znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Oferujemy Państwu oddłużanie, w tym oddłużanie zarówno spółek prawa handlowego jak i oddłużanie osób fizycznych.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania problemów jakie pojawiają się w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy Państwu wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania procedur naprawczych i upadłościowych oraz likwidacyjnych.

Kupujemy na własny rachunek zadłużone spółki prawa handlowego niezależnie od ich bieżącej kondycji finansowej. Kupujemy także przedsiębiorstwa oraz ich części na własny rachunek.

Oferujemy Państwu także pośrednictwo w kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw. Podejmujemy się znalezienia inwestora do zakupu spółki i ewentualnych inwestycji kapitałowych w spółkę.