Nr oferty: 2
Data założenia: 26/08/1987
Kapitał zakładowy: 50.022 zł
Cena: 17.900 zł
Firma: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Warszawa
KRS: TAK
PKD:  aktualne PKD 2007: m.in. z grupy: 50, 51, 52, 60, 63
Aktywa: wierzytelność - prawomocny wyrok sądowy 36.000 zł
Pasywa: zobowiązania -przedawnione 133.000 zł                                                                                                         Inne: strata podatkowa CIT:  2006 - 77.000 zł, 2008 - 70.000 zł