Nr oferty: 4
Data założenia: 17.03.2003
Kapitał zakładowy: 120.000 zł
Cena: 13.900 zł
Firma: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Warszawa
KRS: TAK
PKD: m.in. z grupy: 45, 51, 60, 61, 63, 67, 70, 93
Aktywa: wierzytelności - 32.000 zł
Pasywa: zobowiązania - brak                                                                                                                                   Inne: