Nr oferty: 5
Data założenia: 30/12/1997
Kapitał zakładowy: 732.600 zł (każdy udział po 100 zł)
Cena: 59.900 zł
Firma: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Kraków
KRS: TAK
PKD:   aktualne PKD 2007 m.in. z grupy: 32, 41, 45, 46, 51, 52, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 85, 93, 96
Aktywa: 810 zł - zwrot podatku
Pasywa: zobowiązania - brak                                                                                                                                   Inne: strata podatkowa CIT - 806.076,40 zł:  2008 - 112.156,24 zł; 2007 - 405.745,46 zł; 2006 - 201.412,47 zł; 2005 - 198.918,47zł